Sứ mệnh

Với Slogan: “đánh thức tư chất Việt”, chúng tôi muốn mang đến một phương pháp giáo dục phù hợp, đánh thức tiềm năng sẵn có của mỗi cá nhân, mỗi trẻ em trên toàn Việt Nam. “Không có trẻ em dốt, chỉ có phương pháp giáo dục chưa phù hợp”. Tư chất Việt mong muốn đồng hành các bậc phụ huynh để định hình và hoàn thiện tính cách của trẻ trong những năm đầu đời và phát triển nó trong suốt những năm tháng sau này.

Tầm nhìn

  • Trở thành đơn vị sinh trắc vân tay hàng đầu Việt Nam
  • Công nghệ hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm.
  • Đồng hành cùng các vị phụ huynh trong suốt những năm tháng phát triển của con.
  • Tạo ra một hệ sinh thái phát triển toàn diện cho trẻ đến hết năm 18 tuổi.
  • Góp phần tạo ra sự phát triển bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam.